Depresie. Dobre sa dajú liečiť.

410384_5457

Ľudia vo všeobecnosti netušia ,že depresií existuje viac ako 10 druhov.  Najčastejším druhom depresíí na ambulanciách-takmer 9O% , aspoň u nás tvoria ľahšie neurotické často stresom navodené depresie spojené aj s úzkostnými stavmi. 

Depresie sú po úzkostných poruchách najčastejšou skupinou problémov, ktoré sa na psychiatrických ambulanciách riešia. Postihujú ženy,mužov, deti. Depresie si nevšímajú vek.Možu vzniknúť v akomkoľvek veku. Poznáme tzv.čisté depresie,alebo depresie, ktoré sú pridružené k iným psychických ochoreniam/ bipolárna porucha nálady, schizoafektívna porucha,alkoholizmus a mnohé iné.../

Niektoré depresie súvisia čisto s prítomnosťou stresových životných udalostí/ úmrtie dieťaťa, závažné choroby, tragédie v rodine, / u týchto stresových depresií sa dá predpokladať ,že po určitom čase a zaliečení pominú a nevrátia sa.  Ale pokiaľ sa stresor bude opakovať,nervový systém si pamätá že bol oslabený a môžu sa aj tieto depresie s úzkosťou vracať.

Existuje skupina depresívnych porúch ,ktoré sa cyklicky opakujú.Teda vracajú sa buď v závislosti od ročného obdobia / jar, jeseň/, alebo v určitých cykloch,po niekoľkých rokoch.Tieto depresie môžu trvať roky. Musím použiť aj neobľúbené slovo - doživotne.Teda liečba sa neprerušuje.

Okrem rôznych delení samozrejme majú depresie aj svoje stupne závažnosti.Od veľmi miernych,cez stredne ťažké, ťažké, veľmi ťažké, a mimoraidne závažné  depresie.Podľa supňa závažnosti príznakov sa nastavuje aj liečba. Iná bude liečba u ľahučkých depresií a iná bude u mimoriadne závažných depresií.

Chcem zdôrazniť,že depresie sú najlepšie liečiteľným ochorením.Samozrejme pri dobrej spolupráci chorého s lekárom.

Ludia si klasicky predstavujú depresiu ako skleslú náladu, smútok,nezáujem.

Za depresiu ktorú treba  liečiť, sa považuje stav zmenej nálady,ktorá trvá viac ako mesiac a nereaguje na klasické pokusy prekonať depku. Budem veľa spať, pôjdem na dovolenku...Z depresie sa ľudovo povedané nedá vyspať,a nepomáha ani dovolenka.Prečo? Počas depresie sa menia chemické mediátory v mozgu, a spánok,ani dovolenka ich nevyriešia.Chemickú zmenu v biochémii mozgu môže zrušiť liek,ktorý to, čo sa v mozgu zmenilo počas depresie, dohradí. Z praxe je známe,že jedno balenie antidepresív depresiu neodstráni.Jedno balenie je schopné navodiť úpravu stavu, sami pacienti  cítia, že behom l4 dní im začína byť evidentne lepšie.Pokiaľ však nepočúvajú odporúčania lekára a kvalitne depresívne stavy nezaliečia  aspoň po dobu 6  me siacov, depresia sa im vráti. Biochémia mozgu je veľmi krehká...A dalšia dôležitá informácia, biochémia mozgu reaguje aj na psychoterapiu. Opäť však platí,že len psychiater vie posúdiť typ depresie, jej stupeň závažnosti,či bude len psychoterapia stačiť. Z praxe vidím ,že jednoznačne sa osvedčuje kombinácia antidepresív a psychoterapie. 

U veľmi závažných depresí sa odporúča pobyt na oddelení,kde môže byť liečba rýchlejšia,predísť samovražedným konaniam, pacienta vidia 24 hodín denne a hlavne v prípade závažných depresíí sa môže predísť  samovražedným pokusom.Našťastie veľmi vážných depresii zas nie je až tak veľa.

Klasický popis depresie ľahšieho charakteru.    Strata  energie, dlho trvajúci pocit  vyčerpanosti,pocity nadmernej únavy,pocity smútku, nechuť do aktivít,problémy so spánkom, ranné budenie,človek sa prestáva tešiť na další deň, na koníčky, nechuť do jedla,človeku sa nechce komunikovať, pocity zvláštného prázdna, pocity bezcieľnosti života.Nepríjemné pocity, ako keby stál čas,pocity bezmocnosti,že to človek nevie riešiť spánkom,oddychom,vitamínmi a podobne.Niekedy stavy precitlivelosti na podnety, ktoré mu v minulosti nerobili problémy,

pri zhoršovaní- pocity zlyhania v práci, doma, v manželstve,obviňovania sa,vlastnej neschopnosti,apatia,chýba pocit akejkoľvek radosti,človeka nič nepoteší, nerozveselí,je zamľknutý,stále väčší pocit unavy a vyčerpania,.zhoršuje sa spánok.

Pri zhoršovaní: človek len leží, nevstáva z postele,nevychádza z bytu, nepríjíma stravu,necíti nič, len prázdno,má chuť radšej umrieť ...zhoršujú sa pocity vlastného zlyhania, neschopnosti,

a môže to pokračovať ešte ďalej a  ďalej,  ale tento článok  vás nemá vydesiť. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Atypický popis depresie. ktorej hovoríme agitovaná, alebo ak chcete tak ľudovo zlostná  depresia. Tento typ depresie, ako pozorujem posledné roky ,je asi stále častejšia a častejšia,má ju dosť ľudí,ktorí ani len netušia, že majú vlastne atypickú depresiu.Ich rodiny sú z nich nešťastné,pretože tiež ani len netušia, že vidia atypickú depresiu. 

Ľudia pri nej popisujú  tiež  pocity únavy, vyčerpanosti,nespavosti,ale okrem toho stupňujúcu sa nervozitu, nekľud, nepokoj,začnú okrikovať členov rodiny,potom im je to ľúto, a veľmi sa začnú obvinovať že sú zlí,môže sa objaviť plačlivosť,precitlivelosť ,nevládzu pracovať,výkon ich stojí veľa energie,čo ich nekľud a nervozitu ešte ďalej stupňuje,myslia si ,že sú neschopní....Po nastavení antidepresív sa ich stav upraví a sú takí ako boli pred spustením tejto zaujímavej a nevšednej depresie, o ktorej  laická   verejnosť ani len netuší.

Na ambulancii však najväčšie zastúpenia májú úzkostne depresívne stavy, ktoré sú kombináciou ľahšej depresie spojenej s úzkostnými stavmi a nepríjemnými pocitmi v tele.Tvorí 9O% stavov na ambulancii.Teda väčšinou sa na ambulancii stretávam s neurotickou depresiou.

Klasických depresíí je oveľa ,oveľa menej.! A naozaj závažných depresíí je veľmi malé percento.

Depresia ľudí okradne o pocit energie,vytvorí nepohodu v tele,zhorší spánok, zhorší pracovné výkony, chuť do príjemných aktivít s rodinou, zhoršuje aj záujem o intímny život.Je to stav nepohody,ktorým sa treba zaoberať, aby sa neprehlboval! 

Ak sa u chorého objavia samovražedné myšlieky,  s chorým musíme a sme povinní hovoriť aj o tejto téme. Nie každý typ depresie je spojený so samovražednými myšlienkami,ale ak ich máte, treba sa s nimi zveriť doma,priateľom, nám.  Dá  sa  im   predísť ,  ak  sa  pokúsite  komunikovať. Nemusíte sa za ne hanbiť ak sa objavia,kto to už pochopí , ked nie psychiater?  Mnoho ľudí by dnes žilo ,keby prišli včas a nenechali depresiu aby nad nimi prevzala absolútnu moc. 

Nezabudnite  ! V 21 storočí si s depresiou vieme poradiť. Dajú sa  dobre  liečiť, aby ste mohli kvalitne žiť.

CHorobná žiarlivosť

Image

 

DROGY

1098051568-409

Viete čo najčastejšie počúvam na ambulancii keď k nám prídu často na nátlak rodičov mladí ľudia,ktorí začalu užívať drogy? Ze nerobia nič zlé, a že je to ich zdravie a rodičia sú starí a nechápu trendy. A veľmi často počúvam osudné vetu // Drogy mI umožnia aby som sa lepšie spoznal, a dostal sa do iných a super sfér,ved aj kopu umelcov užíva drogy a čo? nič im nie je.

Viete akol lekárka a človek ktorý dennO denne vidíM čo sa s mnohými mladými ľudmi stane už po jedinej vYfajčenej marihuane som v ŠOKU!

Z totánej nevedomosti, a nezrelosti toho kto mi to hovorí. Dívam sa na mladého človeka ktorý má život pred sebou a netuší že je na najhoršej ceste svojho života.STratil sa ! ale ono tom ešte nevie, aké peklo pripraví sám seba a svojej rodine. na DROGáCH SA NáJDE - STRATí SA.

JE jednoduché pochopiť ked niekto ochoreie a nesposobil si chorbu sám, je desivé vidieť ako si niekto kto mohol byť zdavý, mohol študovať, venovať sa mnohým zaujímavým veciam, moh ol si založiť rodinu, a žiť šťatsný život si miesto toho vyberie drogy -ako podivnu cestu do vlastného pekla. Nič iné drogy nie sú.

Prečo? Pretože ľudia sú nepoučiteľní!  Sami si odpovedzte prečo ste siahli po droge? Z frajeriny, že nemáte sebavedomuie a takto si chcete zaistiť nejaké podivneé postavenie v skupine rovesníkov, z nudy,na zlosť rodičom?????? Odpovedzte si pravdivo. Alebo máte rodinné a vzťahové problémy a neviete čo s tým? alebo prečo????

NAsleduje obdobie toho,ako si človek ktorý začne zneužívať drogy nájde svoj dovod.Viete ale vy nie ste až tak nevedomý aby ste nevedeli,že stále máte aj inu možnosť...ako riešiť svoje problémy, alebo ako sa o sebe niečo naučiť, alebo ako rozširiť svoje ezoterické zážitky! ale ste leniví a toto je pohodlnejšie. Stále existuju aj bezpečné cesty!!!!!!

Prečo hľadať iné cesty? Lebo ide o ZDRAVIE . Ked si ho sami podlomíte je to smutné. O aké zdravie? Ide o tom aby ste nebol narkoman.ČO je to narkoman? človek torému drogy postune vygumuju aj to dorbé čo kedysi v sebe mal a bez drogy nedokáže normálne fungovať. Ked je v štádiu rozbehnutej závisloti dokáže okradnuť vlastnu rodinu o peniaze, ublížiť nevimným ľudom len aby sa k drogám dostal. STre po droge happy?? Možno na hodinu dve? a čo dalej?-----  posté nič, nič, nič. Droga vám vezme volu,vášmu slovu sa nedá veriť, ste nespoľHLIVý,CHýBA VáM  cit, súcit,vlastné ja, robí to pomaly ale desivo spoľHLIVO.

sOM NESMIERNE RADA ,žE V TELEVíZII  KONEčNE dR.bUKOVSKý NAHLAS VYSLOVIL TO,čO VšETCI LEKáRI VEDIA Už ROKY! u MLADýCH ľUDí SÚ DROGY SCHOPNé AKO DôSLEDOK  ICH UžíVANIA VYVOLAť ťAžKé DUšEVNé OCHORENIE TYPU SCHIZOFRéNIE. A DALšIE KOMPLIKáCIE. pRíKLAD JE SPEVáK riCHAR mULER/ TRPí NA bIPOLáRNU AFEKTíVNU PORUCHU KTORU BUDE MAť DOžIVOTE. JE Už NESKORO NA ľUTOSť...

Užívanie drog nie je hrdinstro -Napíšem to tak ako to cítim je to totálna  BLBOSť .

Ak sa chcete dosatať zo závislosti zamyslite s NAD SVOJIM žIVOTOM A čO VáM DROGA VZALA A AKé PROBLíéMY SPOSOBILA VAšEJ RODINE.

aK SA CHCETE  LIEčIť PRíDITE DOBROVOLNE. 

Prečo sa psychiater zaoberá stavmi po mozgovej príhode,epileptickom záchvate,ľudmi po prekonaní nádore mozgu,alebo po úrazoch hlavy.

Image

  Centrálny  nervový systém, môže  citlivo reagovať na zmeny, ktoré môžu byť vyvolané jeho ochorením . Napríklad po prekonaní mozovej príhody, pri epilepsii, pri nádorach mozgu,lebo úrazom. / Stavy po otrase mozgu, po krvácaní do mozgu.../

Tieto stavy zasiahnú určitú oblasť mozgu,ktorá riadi náladu,správanie, povahu,pamať.

Ak je postihnutie prítomné,často nám príbuzní popisujú  zmeny v správaní / agresivita, nekľud,utekanie z domu,   / zmenu povahy ,alebo zmenu nálady/  Depresie, úzkosti/ a p oruchy s pamaťou. Menej sa môže chcieť pacientom komunikovať,sú podráždení doslova pre maličkosti,ktoré by ich pred tým nerozrušili. Môže sa objaviť plačlivosť,precitlivelosť. Niekedy sa stretneme s chorobnou žiarlivosťou. Problémy so spánkom, alebo pacient začne zrazu užívať alkoholické nápoje.

Niekedy si to pacient aj sám uvedomí, že jeho správanie aj nálada sa zmenili. Ale vo vačšine prípadov, to pozoruje hlavne rodina,praktický lekár  a okolie. Samotný pacient si tieto zmeny vôbec nemusí uvedomovať.

Treba vedieť, že tieto stavy, sa dajú liečbou u psychiatra upraviť.

Dá sa tým predísť ďalšiemu oslabovaniu  a poškodeniu nervového systému.

Ak tieto chorobné prejavy ostanú neliečené,postupne  sa zhoršuje  kvalita života človeka,ale aj rodiny  v ktorej sa nachádza.

Preto ak ste pacientom, a buď  praktický lekár,alebo vaša rodina vás upozorní na to, že ste sa zmenili ,alebo vám odporučia psychiatrické vyšetrenie,netreba sa na nich hnevať,majú len o vás starosť a hľadajú pre vás pomoc.

Ak je pomoc dostupná, využite ju.

Zdravie máme len jedno.