Ordinačné hodiny na ambulancii.

749752363

Ambulancia MUDR. Adamíková 

...........................................................

Pondelok / 7,3O do l3,3O  hod

Utorok /     7,3O do l3,3O  hod

Streda     / 7,3O do l3,3O hod

Štvrtok         OD    12.30    do 18.00   hod.určené prioritne pre pracujúcich,   od 16,30   Musíte byť objednaný.

Piatok /    7,3O do l3,3O hod.

 Žiadam vás aby ste si lieky objednávali elektronicky a nezaťažovali ambulanciu telefonicky objednávaním liekov.60 telefonátov denne  je neúnosné. Nečakajte na potvrdzujúcu SMS meškajú aj deň. aj dva.   Potom nám zas 60 x voláte na ambulanciu že vám nedošla SMS. Prosím trochu premýšľať. 

služba stojí jedno 1,30  ktoré nejde  mne ale spoločnosti ktorá službu prevádzkuje. Ja za to musím raz ročne platiť.   www.ecasenka.sk    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zdravotné poisťovne zakázali prepis liekov na spanie a na upokojenie viac ako raz do mesiaca . NA dobru 30 dní.   

Pacientov upozorňujeme ,aby si nepožičiavali  lieky  z lekárne, a nenavyšovali si svojvolne dávky. Príkaz zdravotných poistovní ambulancia musí dodržať.

..................................................................................................................................

Odbery //   utorok, streda,od 7.30 do 8.30 hod

Možete na odber prísť aj v iné dni, ale odbery si odniesiete sami do laboratória prvé poschodie Poliklinika Michalovce

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Upozornenie pre pacientov ,ktorí užívajú Depakine, Convulex, Biston, Timonil, Lithium, Orfiril ,Valproát, aby pred odberom vzali večernú dávku o l9,OOhod a rannú dávku týchto liekov ráno neužili !

Plánované dovolenky na ambulancii.

324293847-5

Dovolenky.

OKTOBER:    5.6    a 20

NOVEMBER:   24

DECEMBER.   12 ,27, 28

........................................................................................................................................

meilova adresa.             myriam.adamikova@gmail.com

 

 

............................................................................................................................

       / Prosím   neobjednávajte si   na meily lieky.   Meil   slúži na otázky, alebo vážnejší problém o ktorom nedokážete povedať  na ambulancii. prípadne niečo skonzultovať ohľadom liekov a podobne .  Neobjednávajte  sa  cez   meil   na   prvé vyšetrenie.  ZAvolajte na ambulanciu dostanete  dôležité usmernenia.    Ďakujem/

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Počas zastupovania sa predpisujú recepty, riešia sa akútne stavy, zhoršené stavy a podávanie injekcii. Nerobia sa odbery, nevypisuju sa nálezy pre posudkové učely, alebo nálezy pre sociálne učely,alebo iné rozsiahlejšie nálezy, nakoľko zastupujuci lekár o vás nemá informácie,ani potrebnú psychiatrickú dokumentáciu ,preto prosím počas zastupovania tieto výkony od lekárov ani nežiadajte.

ďakujeme.

Ako?

med_1113145235-199

Lieky si objednávajte   elektronicky  na  www.ecasenka.sk

Nevolajte nám naspať na ambulanciu - správa o poslaní môže meškať aj 24 hodín. Zaťažujete tým ambulanciu.

............................................................................................................

Na ambulanciu možete prísť aj bez  výmenného  lístka  od  praktického lekára.

  Na  našej ambulancii je zavedený zapisovací systém poradia v akom ste prišli. Je to z dôvodu spravodlivosti .Lekár vzhľadom na to ,že vačšinu svojich pacientov pozná ,môže spraviť výnimku v poradí pokiaľ pacienta privezie rýchla služba prvej pomoci,alebo dostane o pacientovi závažné informácie a pacient musí byť vybavený urgentne.

Ja sama, keď idem k lekárom ,počítam s tým ,že buď niekde prídem ako prvá, aby som sa nemusela predbiehať,alebo si spravím na vlastné zdravie a návštevu lekára čas. Viem ,že lekár počas pracovnej doby musí vybaviť veľmi veľa ľudí, spracovať množstvo informácií a preto nebude reagovať na žiadosti typu/ ide mi autobus- lebo ide takmer všetkým v čakárni, alebo priviezol ma taxík / myslím si ,že je to voči lekárom nátlak a voči pacientom v čakárni neslušné....

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

Platby na ambulancii ,ktoré zdravotné poisťovne nepreplácajú a hradí si ich pacient.+ nadštandartné služby.

............................................................................................................................

1.  Psychiatrické vyšetrenie na vlastnú žiadosť k dôchodku, ZŤP,sociálne účely, Na  tieto účely sa treba DOPREDU  objednať u sestričky.

                                                      15 eur.

2.  Psychiatrické vyšetrenie pred nástupom do domova dôchodcov,alebo domova sociálných služieb    15 eur.  Tiež sa trteba DOPREDU  objednať.

-----------------------------------------------

3.Podanie krátkej správy na vlastnú žiadosť pre účely mimo zdravotníctva

                                                      53 eurá

------------------------------------------------

4. Psychiatrický nález pre potrebu advokáta,notára, súdu na žiadosť pacienta a iné účely  podľa rozsahu    

                                                od 5  do 15  eur.

-------------------------------------------------

5. Podrobné psychiatrické  vyšetrenie na žiadosť pacienta pre bodové účely. V trvaní 60 až 120 miut.

                                                     85 eur.

-------------------------------------------------

6.Kniha o demencii do trvalého užívania, napísala Dr.Adamíková

                                                      15 eur.

-------------------------------------------------

7. Vystavenie potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti na pracovnú činnosť a štúdium  / po vyšetrení /

                                                    20 eur

-----------------------------------------------

8 .Lekárska správa s prekladom na angličtiny krátka

                                                    10 eur

------------------------------------------------

9. Vyšetrenie v byte na žiadosť rodiny .len u imobilných pacientov.

                                                35 Eur  .(lekár príde vlastným autom )

-------------------------------------------------

10-.Výpis zo zdravotnej dokumentácie 

                                                 3 eurá.

-------------------------------------------------

11.Vyšetrenie pri odobratí vodičského preukazu políciou.  

                                                  100 eur

------------------------------------------------

 11.Vyšetrenie bez poistenia  zdravotného poistenia. Hradia si aj sami predpísané lieky.

                                37  eur. KOntrola  15 eur.   .

.................................................................

12. Konzultácia na žiadosť občana ,ktorý nie je našim pacientov.

                              7  eur.

 

Ambulancia je maximálne  vyťažená a preťažená.Preto sa budeme 

snažíť minimalizovať prekladaciu turistiku .

Dôvod na preklad od iného psychiatra k nám

musí byť vážny. V tejto situácii však ambulancia odmieta prímanie pacientov od kolegov . 

Nemáme problém naopak

ak náš pacient požiada o preklad k inému psychiatr ,aby tak spravil.

Pravdou však je že všetci kolegovia su kapacitne veľmi preťažení.

Situácia v ktorej sa s kolegami nachádzame je alarmujúca .Denne ja aj moji kolegovia vybavia od 35 do 6O ľudí ! denne.

------------------------------------------------

Ambulancia   vzhľadom na preťaženosť minimalizuje aj prímanie pacientov z iných okresov.

-----------------------------------------------

RADY.

Pacienti ktorí užívajú antidepresíva, by nemali užívať bylinkové čaje s obsahom ľubovníka bodkovaného.

///

Snažte sa užívať lieky v približne rovnakom čase. Lieky na spanie by sa mali užívať maximálne pol hodiny pred spaním, nie ako nám to občas povedia pacienti ,že lieky na spanie si vezmnú o l8,OO hod. Logicky potom nemôžu spať..

///

Lieky odporúčame užívať nie na lačný žalúdok.Stačí aspoň chlieb s maslom. Snažte sa dodržiavať pitný režim.Vhodné sú ovocné čaje, bylinkové čaje, voda,ak nemáte vysokýkrvný  tlak, aj minerálne vody.

Kávu neodporúčame piť po l6,OO hodine.Môže narušovať prípravu organizmu na stav uvoľnenia.Podobne je to aj so silným čiernym a zeleným čajom.

Je samozrejmé, že na chorobu, na ktorú sa liečite a na lieky, ktoré užívate nebudete užívať alkohol,/ ani pivo/

Občas mi pacienti povedia, že idú na nejaké oslavy a lieky nevezmú a veselo sa večer napijú alkoholu.Upozorňujem takýchto výmysleníkov,že lieky vám v organizme obiehajú ešte 2,3 týždne po ich úplnom vysadení.

Fajčenie? Ja soma som nefajčiarka, abstinentka ,podobne aj sestrička . Viem ,že existujú v mozgu špecifické receptory a chemické látky, ktoré sú podobné zloženiu nikotínu.Vedecké štúdie ukázali ,že preto pri niektorých závažnejších duševných poruchách ľudia veľmi veľa fajčia.Takýmto spôsobom si nevedomky do tela dopravujú chemickú zložku, ktorá je v nikotíne. Preto sa nedivím ,že fajčia.Choroba sa prejavila aj v tomto ...

Považujem preto za neprimerané od takto chorých ľudí žiadať, aby úplne prestali fajčiť.

Ale za primerané považujem, aby nepili! Pretože si tým výrazne poškodia nervové centrá,pečeň, dokonca zhoršia celkovú prognózu svojho zdravotného stavu.

Nehovoriac o tom,že pre rodinu je človek korý pije, väčšinou nešťastím.